• ไทย
  • อังกฤษ

งานรูปแบบพิเศษ

ป้ายแขวนต่างๆ , ที่รองแก้ว ,ใบปลิวหรือแผ่นพับ เป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียวในกรณีที่เป็นแผ่นพับมีการพับ เพื่อแบ่งเนื้อหาเป็นช่อง ส่วนมากนิยมใช้กระดาษ A4 ในการทำแผ่นพับหากสามารถใช้กระดาษขนาดอื่นที่สามารถพับได้หลายแบบ ให้มีขนาดที่ต้องการได้โดยใบปลิวจะไม่มีการพับ

ขนาด:
โดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ
31×43 นิ้ว, 24×35 นิ้ว มาใช้พิมพ์

 รณีใช้กระดาษขนาด 31×43 นิ้ว    
ขนาดเมื่อกางออก 15 x 21 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 10.1/4 x 15 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 7.1/2 x 10.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 5 x 7.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 3.1/2 x 5 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

กรณีใช้กระดาษขนาด 24×35 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A2 หรือ 17 x 23.1/2 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A3 หรือ 11.3/4 x 17 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A5 หรือ 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก ขนาด A6 หรือ 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว
ขนาดอื่นวางงานให้เต็มพื้นที่ ไม่ให้เหลือเศษกระดาษ
หากต้องการขนาดพิเศษเพื่อความแตกต่างอาจยอมเสียเศษกระดาษได้

กระดาษ
นิยมใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม สำหรับพิมพ์สีเดียวและกระดาษอาร์ต 90-210 แกรม แต่ที่นิยมใช้มากคือ 105-130 แกรม สำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4 สี หรือตามต้องการ

รูปแบบการพับ
การพับสำหรับแผ่นพับทำได้หลายวิธีตามความวัตถุประสงค์การออกแบบเช่น

สอบสาม คลิก
Email
โทรหาเรา
Messenger
พูดคุยผ่าน LINE
Messenger
Line
Viber
Email